7 minuter kval & final – RM5, RM6

Efter ett gemensamt beslut kommer RM5 & RM6 (2019) att köras med 7 minuter på både kval & final istället för 8 minuter som står i reglerna idag. Detta är ENDAST ett prov och inte en regeländring och behövs för att anskaffa underlag för kommande reglemente 2020.
Posted in 1:8 GTe.