Om licensnummer

På förekommen anledning vill vi påminna om att personnummer inte är samma sak som licensnummer. Licensnumret står på din SBF-licensen och är dessutom samma sak som LoTS-nummer. Licensnumret är unikt för dig som förare och är samma från år till år. Vid anmälan ska licensnumret och inte personnumret användas.

Uppdatera Licensnummer MyRCM

Steg 1

Logga in i appen för Svensk Bilsport.

På förstasidan ser du dina licenser.

Tryck på licens för ”Radiostyrd Bilsport”

Längst nere finner du ditt licensnummer.

Steg 2

Navigera till myrcm.ch och tryck på ”Log In” (Logga In)

Steg 3

Fyll i dina inloggningsuppgifter

Steg 4

Tryck på ”Administration”

Steg 5

Tryck på ”Account Settings” (Kontoinställningar)

Steg 6

Mot slutet finner du Licensing (Licensiering)

Se till att följande uppgifter stämmer.

  • Block (Förbund)
  • Club (Klubb) = Ska matcha klubben där din licens är registrerad
  • License Nr. (Licensklass) = N (Nationell)
  • License AddOn (Licensnummer) = SBF Licensnummer / SBF Lots ID

Klar!

Du är nu klar!